Перетворювач вібровимірювальний ВИП-301

Перетворювач вібровимірювальний ВИП-301 призначений для вимірювання середнього квадратичного значення (СКЗ) віброшвидкості механічних коливань опор підшипників будь-якого промислового роторного обладнання та перетворення у нормований електричний сигнал постійного струму – 4-20 мА.

Перетворювач у вибухобезпечному виконанні має маркування вибухозахисту II2GExibIIBT5Gb і відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0:2017, ДСТУ EN 60079-11:2017 являє собою вимірювальний канал, що складається з датчика вібрації перетворювача вікрошвидкості ПВ-301 та блоку іскрозахисту БИЗ-2-2 (для Ех виконання).

Блок іскрозахисту БІЗ-2-2 має вхідні іскробезпечні ланцюги рівня “ib”, маркування вибухозахисту ll (2) G [Ex ib Gb] llB, -10C ≤ Ta ≤ +55C, відповідає вимогам ДСТУ EN 60079-0:2017 та ДСТУ EN 60079-11:2017 і призначений для установки поза вибухонебезпечними зонами.

Перетворювач ВИП-301 забезпечує:

Кількість вимірювальних каналів – 1.
Максимальна довжина лінії зв’язку від датчика до вторинного перетворювача ПВ-301 – 300 м.
Вихід напруги – гальванічно ізольований активного типу (з вбудованим джерелом живлення).
Можливість конфігурування цифрових смугових фільтрів у робочому діапазоні частот перетворювача зі співвідношенням верхньої частоти зрізу до нижньої частоти зрізу не менше 5 із загасанням до 48/дБ/октаву.
Наявність широкосмугового виходу змінної напруги пропорційно до миттєвого значення віброприскорення об’єкта для підключення перетворювача до систем вібродіагностики (BNC роз’єм).
Робочий діапазон частот на широкосмуговому виході:
3 – 5000 Гц із віброперетворювачем ВД-30;
3 – 12000 Гц із віброперетворювачем ВД-31;
3 – 10000 Гц із віброперетворювачем ВД-33;
Можливість конфігурування робочого діапазону частот перетворювача:
10-1000 Гц – стандартне виконання;
0 – 5000 Гц – на вимогу Замовника.
Можливість встановлення до 3 реле для формування сигналів сигналізації типу «сухий контакт».
Максимальне навантаження на виходи реле:
Напруга комутації до 36;
Струм комутації до 200 мА.
На лицьовій панелі перетворювача розташовані чотири світлодіодні індикатори («РОБОТА», «УСТАВКА 1», «УСТАВКА 2», «Аварія»).

Постійна діагностика ушкоджень:

  • обрив чи коротке замикання лінії зв’язку «датчик-перетворювач»;
  • несправність ланцюгів електроживлення перетворювача;
  • обрив вихідних ланцюгів виходу 4-20 мА.
  • режим “Контроль” для примусової перевірки працездатності каналу вимірювання.

Технічний опис ВИП-301

Опитувальний лист ВИП-301

Сертифікат Ех

UA.TR.006.B.69902-19 від 14.05.2019

Сертифікат Укрметртестстандарт

UA.TR.001 104-17 rev.1 від 07.08.2018

Опитувальний лист ВИП-301

.