VibroVisor

Програмно-апаратний комплекс VibroVisor, призначений для контролю, аналізу та візуалізації вібраційних параметрів і тепломеханічних величин, що характеризують технічний стан паротурбінних агрегатів, компресорних агрегатів та іншого роторного обладнання, а також для формування сигналів про перевищення вимірюваними параметрами уставок.

VibroVISOR є системою безперервно-періодичного впливу, яка може працювати як автономно, так і в складі АСУТП всієї установки. Вібродіагностичний контроль здійснюється на всіх режимах експлуатації агрегату, включаючи валоповорот, набір обертів (пуск), роботу під навантаженням та на холостому ходу (номінальна частота обертання), режим перевірки автомата безпеки, вибіг (зупинка). Застосування VibroVisor дозволяє підвищити вібраційну надійність, культуру експлуатації та ремонту обладнання, забезпечує вчасні заходи, що зменшують наслідки відмов, надає можливості для раннього виявлення виникаючих дефектів і несправностей.

Операторський інтерфейс VibroVISOR відображає наступну інформацію:

 • таблиці параметрів
 • мнемосхеми
 • гістограми
 • осцилограми та спектрограми сигналу
 • полярні діаграми
 • АФЧХ та графіки залежностей параметрів
 • орбіта руху валу
 • графіки
 • звіти
 • вікно ідентифікації дефектів
 • журнали подій

Керівництво з експлуатації