Система контролю вібрації ВСВ-700 для ГПА

Система контролю вібрації ВСВ-700 для газоперекачувальних агрегатів (ГПА) розроблена для виконання вимог щодо вібраційного контролю та осьового зсуву валу нагнітача основних типів ГПА, якими оснащені компресорні станції газопроводів.

Система призначена для:

 • безперервного контролю вібраційних параметрів агрегату у всіх режимах експлуатації;
 • формування та передачі уніфікованих струмових сигналів 4-20 мА, пропорційно виміряним параметрам у суміжні системи (САК ГПА);
 • візуалізації поточних значень вимірювань величин на власному вбудованому дисплеї та робочій станції оператора*;
 • архівування даних результатів вимірів на робочій станції оператора*;
 • генерації сигналів захисту агрегату типу «сухий контакт» при перевищенні допустимих значень контрольованих параметрів, індикація та документування стану сигналів захисту.

Перелік параметрів, що вимірюються:

 • середньоквадратичне значення віброшвидкості (СКЗ) абсолютної вібрації опор підшипників двигуна;
 • відносна вібрація валу ротора нагнітача;
 • осьовий зсув валу ротора нагнітача;
 • частота обертання ротора.

Оснащення системою ГПА забезпечує:

 • заміну морально та технічно застарілого обладнання контролю вібрації агрегату;
 • підвищення технічного та безпекового рівня експлуатації об’єкта.

Презентація ВСВ-700 ГПА