Вібровимірювальний перетворювач ВИП-301-С

Вібровимірювальний перетворювач ВИП-301-С — п’єзоелектричний віброперетворювач з вбудованим перетворювачем сигналу на виході якого формується уніфікований токовий сигнал 4-20 мА пропорційний средньоквадратичному значенню віброшвидкості. 

Вібровимірювальний перетворювач використувається для неперервного вібраційного контролю роторного обладнання.

Вібровимірювальний перетворювач має вибухозахисщене виконання класу II2GExibIIBT5Gb в комплекті з БИЗ-2-2.

Вихідний сигнал передається по двопровідній лінії зв’язку у вигладі уніфікованого токового сигналу 4-20 мА, при цьому живлення віброперетворювачв виконується по тій самій лінії зв’язку. Вихідний токовий сигнал 4-20 мА дозволяє підключати віброперетворювач напряму до систем  АСК об’єкту (SCADA, PLC, BMS и тд.).

Вібровимірювальний перетворювач ВИП-301-С має два конструктивних виконання:

— ВИП-301-С-00 – з роз’ємним електричним з’єднувачем типу 2РМ14;

— ВИП-301-С-01 – без з’днувача з вбудованим кабелем в металорукаві.

Технічний опис ВИП-301-С

Опитувальний лист ВИП-301-С

Сертифікат ЕХ

Сертифікат Укрметртестстандарт

Опитувальний лист ВИП-301-С