Стенд СП-20

Стенд СП-20 призначений для калібрування та перевірки вихорострумових датчиків переміщення ДЛП. При калібруванні датчиків необхідно використати зразок металу ротора. Стенд є універсальним і підходить для калібрування більшості вихорострумових датчиків.

Стенд складається з:

  • основи з супортом та ходовим гвинтом для поздовжнього зміщення та гвинтом поперечного зміщення;
  • часового індикатора – 2 шт.;
  • контрольної плити.

Технічний опис СП-20