Перетворювач переміщень вихорострумовий ПВТ-311

Перетворювач переміщень вихорострумовий ПВТ-311 (далі – перетворювач) використовується у комплекті з вихорострумовими датчиками ДП і залежно від виконання виконує функції перетворення у вихідний нормований сигнал постійного струму 4-20 мА наступних величин:

  • осьовий зсув валу ротору (модифікація ПВТ-311-о);
  • відносна вібрація валу ротору (розмах вібропереміщення) (модифікація ПВТ-311-в);
  • миттєвого значення зазору (викривлення валу ротору, частота обертання) (модифікація ПВТ-311-з).

Пертеворювач має вихід змінного струму миттєвих значень вимірювання для систем діагностики.

Тип вибухобезпечного виконання – II2GExibIIBT5Gb.

Технічний опис ПВТ-311

Сертификат Ех

Опитувальний лист ПВТ-311