Блок контролю вібрації підшипника БК-ВП

Блок контролю вібрації підшипника БК-ВП призначений для вимірювання та контролю вібрації підшипникових опор агрегату та забезпечує:

  • вимірювання середньоквадратичного значення віброшвидкості (СКЗ) вертикальної, горизонтальної або осьової складових підшипникових опор агрегату;
  • контроль та сигналізацію при перевищенні допустимих рівнів віброшвидкості світловими, релейними сигналами;
  • формування вихідних аналогових сигналів постійного струму.
Діапазон вимірювання СКЗ віброшвидкості0,16 – 16 мм/с (0,32-31,6; 0,5-50; 1-100)
Діапазон вимірювання СКЗ віброшвидкості низкочастотної складової0,16 – 1 мм/с
Робочий діапазон частот10 – 1000 Гц
Полоса фіильтру низькочастотної складової10 – 25 Гц
Границі допустимої оснвоної зведеної похибки вимірювання на базовій частоті 45 Гцне більше ±5%
Границі допустимої оснвоної зведеної похибки вимірювання СКЗ віброшвидкості низькочастотної складової вібраціх на частоті 20 Гцне більше ±10%
Нелінійниість амплітудної характеристики відносно базової частотине більше ±5%
Нерівномірність АЧХ відносно базової частотине більше ±5%

Презентація ВСВ-700

Опитувальний лист ВСВ-700