Система контролю вібрації ВСВ-700


Система контролю вібрації та механічних величин ВСВ-700

Аппаратура ВСВ-700 призначена для неперервного контролю вібраційних параметрів та механічних величин роторних агрегатів, формування сигналів в систему захисту агрегату, візуалізації та архівування результатів вимірювань.
Тип та склад елентів системи залежисть від типу агрегату та кількості параметрів контролю системою.

Перелік величин що контролюються системою ВСВ-700:

  • середньоквадратичне значення віброшвидкості абсолютної вібрації опор підшипників - ВСВ-700-п;
  • відносна вібрація вала ротора (вібропереміщення) - ВСВ-700-в;
  • осьовий зсув вала ротора - ВСВ-700-о;
  • абсолютное (теплове) розширення корпуса - ВСВ-700-а;
  • відносне розширення вала ротора - ВСВ-700-р;
  • тепломеханічне викривлення (прогин) вала ротора - ВСВ-700-и;
  • частота обертання вала ротора - ВСВ-700-т;
  • положення регулюючих клапанів - ВСВ-700-к;
  • спрацювання бойка автомата безпеки - ВСВ-700-б;